Wiaty śmietnikowe na osiedlach mieszkaniowych – lokalizacja i wybór

Wiata śmietnikowa na osiedlu mieszkaniowym pozwala na gromadzenie odpadków w jednym miejscu. Następnie mogą być one odebrane przez służby komunalne. Jaka powinna być lokalizacja wiaty? Czym należy kierować się przy jej wyborze?

Wiaty śmietnikowe – przepisy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na działkach budowlanych powinny znajdować się wydzielone miejsca na pojemniki do czasowego przechowywania odpadów stałych, a także do ich segregacji.

Przepisy przewidują, że miejscami tymi mogą być również zadaszone osłony lub pomieszczenia, które ogrodzone są ścianami pełnymi lub ażurowymi.

Dzisiaj spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej decydują się na tworzenie właśnie takich miejsc do przechowywania i segregowania odpadów. Zapewniają one odpowiednią przestrzeń, ograniczają dostęp niepowołanych osób, a także mogą wpisywać się w estetykę osiedla.

Lokalizacja wiaty śmietnikowej

W przytoczonym powyżej rozporządzeniu znaleźć można dokładne informacje dotyczące lokalizacji miejsc gromadzenia i segregacji odpadków, w tym wiat śmietnikowych.

Odległości od miejsc przechowywania odpadów:

  • minimum 10 m – okna i drzwi budynków, w których przebywają ludzie
  • minimum 3 m – od granicy sąsiedniej działki (nie dotyczy, gdy w styczności na sąsiedniej działce znajdują się podobne miejsca)

Odległości od zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej:

  • minimum 3 m – okna i drzwi budynków, w których przebywają ludzie
  • minimum 2 m – od granicy sąsiedniej działki (nie dotyczy, gdy w styczności na sąsiedniej działce znajdują się podobne miejsca)

Przepisy określają również, że maksymalna odległość miejsca gromadzenia odpadów od budynku wielorodzinnego, użyteczności publicznej powinna wynosić 80 metrów, mierząc od najdalszego wejścia.

Rodzaje wiat śmietnikowych

Wiaty śmietnikowe, nazywane także altanami śmietnikowymi, są obecnie najpopularniejszym miejscem do gromadzenia i do segregowania odpadów na osiedlach mieszkaniowych. Tworzą zamkniętą, odgrodzoną przestrzeń, w której umieszczane są pojemniki na odpady.

Mieszkańcy otrzymują klucze do furtki wiaty, dlatego tylko oni mogą posiadać do niej dostęp. To ogranicza sytuację, gdy śmieci podrzucane są przez osoby spoza osiedla, pojemniki są demolowane.

Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe najczęściej decydują się na zakup gotowych wiat śmietnikowych, które można od razu umieścić w wyznaczonym miejscu, zgodnie z wymogami dotyczącymi ich lokalizacji.

Wiaty śmietnikowe panelowe

Największą popularnością cieszą się wiaty wykonane z wytrzymałych profili, które kryte są panelami z blachy. Zapewniają one skuteczną ochronę przed licznymi czynnikami niszczącymi, a przy tym mogą prezentować się estetycznie.

Gotowe wiaty śmietnikowe tego rodzaju dostarcza firma Karstal, która posiada w swojej ofercie wiaty o różnych wymiarach do wyboru. Można zapoznać się z nimi na jej stronie internetowej: https://karstal.pl/18-wiaty-smietnikowe.

Do dyspozycji są także wiaty o stalowej konstrukcji, które wykończone są deskami z drewna naturalnego. Mają bardziej estetyczny wygląd, niemniej jednak są narażone w wyższym stopniu na niszczenie przez warunki atmosferyczne.

Wiaty śmietnikowe z siatek

Również stosowane są wiaty ze ścianami z siatek ażurowych, Wiaty śmietnikowe z siatek zapewniają cyrkulację powietrza, a także dobrą ochronę, niemniej jednak nie są już tak estetyczne jak wiaty ze ścianami panelowymi.

Z aktualnymi ofertami wiat śmietnikowych różnych typów można zapoznać się już teraz za pośrednictwem internetu, na stronach producentów.